Uvjeti za učlanjenje

Uvjet da se postane članica Saveza je da se prihvataju ciljevi i zadaci Saveza, da se sprovode odluke i zaključci organa Saveza i da se preko svojih predstavnika učestvuje u radu i odlučivanju u organima Saveza.

Učlanjivanje – udruživanje u Savez se vrši na slijedeći način:

  • Vatrogasna društva se učlanjuju donošenjem odluke o udruživanju u Savez, uz prilog rješenja o upisu u Registar udruženja Ministarstva pravosuđa i uprave Zeničko – dobojskog kantona,
  • Vatrogasna društva ili vatrogasne jedinice iz privrede, pristupaju u članstvo Saveza rješenjem starješine vatrogasne jedinice i saglasnost poslovodnog organa pravnog lica
  • Izjava o prihvatanju Prava i obaveza članice Saveza
  • Popunjen obrazac o podatcima članice
  • Podnošenjem zahtjeva za učlanjene
  • Odluka o imenovanju jednog predstavnika društva koji će sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora;
  • izjavu o prihvatanju Statuta i drugih općih akata Saveza.

Pri dostavi navedenih dokumenata podnositelj zahtjeva postaje pridruženi član Saveza do održavanja Skupštine Vatrogasnog saveza ZDK-a.
Upravni odbor na osnovu dostavljenih dokumenata, donosi odluku o prijemu u redovno članstvo.

Obrasci za učlanjenje