Vatrogasni savez Zeničko-dobojskog kantona je osnovan 19.12.2015. godine. Osnivačka skupština Saveza je održana u Visokom. Osnovači Saveza su dobrovoljna vatrogasna društva iz Zenice, Kaknja, Visokog, Maglaja, Zavidovića, Tešnja i Jelaha. Prvi predsjednik Saveza je bio Nedžad Smajlović iz Visokog.

Cilj Vatrogasnog saveza ZDK-a je da okupi sva dobrovoljna vatrogasna društva formirana na području kantona i da pogne u osnivanju dobrovoljnih vatrogasnih društava u općinama u kojima nisu osnovani. Pored ovoga, cilj je takođe da se svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima omogući što bolji status kroz zakonske i podzakonske akte, kao i da putem viših nivoa vlasti kantona i Federacije BiH omoguće opremanje i osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Takođe, cilj Saveza je akciono povezivanje svih subjekata, a prvenstveno dobrovoljnih vatrogasnih društava, industrijskih vatrogasnih jedinica ili društava, na
što uspješnijoj zaštiti, odbrani i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama.

Trenutno Vatrogasni savez ZDK-a broji 10 članice, pored osnivača Savezu su se prikljućila dobrovoljna vatrogasna društva iz Olova, Doboj Juga i Usore.